1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Trzy oferty na budowę infrastruktury drogowej w Orłowie

Już wkrótce fragment nadmorskiej dzielnicy Orłowo przejdzie metamorfozę. W przetargu na budowę ul. Sterników wraz z odcinkiem ul. Szyprów, od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej w Gdyni, złożone zostały trzy oferty, mieszczące się w zakładanym budżecie.


Lokalna inwestycja przy ul. Szyprów ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, a także ochronę budynków mieszkalnych przed zalewaniem.
– Ta kompleksowa inwestycja zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, poprawiona zostanie nie tylko infrastruktura drogowa, ale także kanalizacja deszczowa i wodociągowa, a w dzielnicowej przestrzeni pojawi się także nowoczesne oświetlenie LED oraz zieleń. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Miasto zabezpieczyło na realizację zadania kwotę w wysokości 2 024 972,90 zł brutto. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym to:
1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk – cena brutto – 1 994 090,63 zł, czas wykonania 26 tygodni;
2. ZUK Sp. z o.o. z Glincz – cena brutto – 1 920 566,28 zł, czas wykonania 26 tygodni;
3. Eurovia Polska SA z Kobierzyc – 2 264 460,64 zł, 18 tygodni.
W zakresie prac jest budowa ul. Sterników i Szyprów oraz odtworzenie jezdni na ul. Nawigatorów. Wybrany wykonawca zamontuje także oświetlenie kładki na rzece Kaczej. A nowe słupy oświetleniowe zabezpieczy powłoką „antyplakat” na wysokości min. 2 metrów. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty drogowe i elektryczne. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa, której wylot powstanie do rzeki Kaczej, a jej brzeg będzie dodatkowo umocniony. Ponadto teren zyska zieleń (trawniki zostaną odtworzone po zakończeniu robót budowlanych), nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz elementy małej architektury w postaci ławek.
– Dzięki lokalnej inwestycji poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Orłowa. Poza kluczową modernizacją dróg bardzo ważne jest tu działanie związane z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem kładki, która stanowi łączniki między częściami dzielnicy – podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej, a nadzór autorski nad jej realizacją sprawować będzie firma WANIT Projektowanie Dróg z Przodkowa.