1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Zawężenie łącznicy Estakady Kwiatkowskiego

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego została zawężona. Ma to związek z planowanymi pracami remontowymi, które zostaną wykonane na dźwigarze w jednym z przęseł łącznicy.
Kierowcy proszeni są o ostrożną jazdę i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.