1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Zostań rachmistrzem spisowym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i tak się składa, że odbędzie się w 2021 roku. W związku z tym został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Termin został przedłużony i swoją kandydaturę można zgłaszać do 16 lutego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Należy mieć na uwadze, iż w związku z planowaną nowelizacją ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. termin przeprowadzenia spisu może ulec zmianie – tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Głównym zadaniem rachmistrza spisowego będzie przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Czas realizacji zadań przez rachmistrzów jest przewidywany od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00.
Szczegółowe informacje na temat naboru zawarte są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Jak się zgłosić?
Termin składania ofert kandydatów na rachmistrzów spisowych: 16 lutego 2021 r.
Zgłoszenia można składać:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spis@gdynia.pl,
– poprzez ePUAP na adres skrytki ESP: /75ci82jswn/skrytka (proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie),
– pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
– osobiście w Gminnym Biurze Spisowym – w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej) – w godz. 8.30-16.00.
Więcej na bip.um.gdynia.pl/nabor-rachmistrzow.