1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Akcja zima! Gdzie dzwonić?

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przyjmuje zgłoszenia i interwencje mieszkańców dotyczące dodatkowych potrzeb odśnieżenia dróg gminnych, chodników czy ścieżek rowerowych oraz zagrożenia występujące na drogach lub informacje o utrudnieniach w komunikacji, telefonicznie pod nr. tel. 725 269 686 w godz. 7.30-15.30. Poza godzinami urzędowania ZDiZ zgłoszenia przyjmuje dyżurny straży miejskiej pod nr. tel. 986.
Punkt Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA przyjmuje zgłoszenia dotyczące stanu Obwodnicy Trójmiasta pod nr. tel. 19 111.