1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Aktywizacja seniorów

Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wąsowicza 3) zaprasza do skorzystania z oferty terapeutycznej osoby powyżej 55. roku życia z zaburzeniami pamięci (np. w chorobach otępiennych) lub depresją, a także ich opiekunów.

Dom świadczy usługi w ramach zajęć grupowych, motywując do aktywności oraz podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dom oferuje alternatywne formy wsparcia, materiały terapeutyczne do aktywizacji w domu oraz kontakt z terapeutami ŚDS.
Możliwe są indywidualne konsultacje dla opiekunów w zakresie opieki, pielęgnacji, terapii i aspektów prawnych.
Kontakt tel. 58 622 36 03 od pon. do piątku w godz. 7.30-15.30, mailowy: sdswasowicza@sds2gdynia.pl.

ikona