1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Konsultacje społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”.

Dokument wyznacza cele i kierunki działań gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w perspektywie programowej obejmującej lata 2021-2027.
Uwagi można zgłaszać w terminie od 25 lutego do 3 marca 2021 roku.
Szczegółowe informacje oraz projekt dokumentu wraz z ankietą konsultacyjną dostępne są na stronie internetowej MOPS Gdynia (www.mopsgdynia.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni https://bip.um.gdynia.pl (zakładka: samorząd/ jednostki i firmy związane z samorządem/ pomoc społeczna/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ komunikaty).

ikona