1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 25 lutego 2021 roku o godzinie 11.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w Budynku III sala C, odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego, na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych przy ul. Orłowskiej, Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Jana Pawła II, ul. Władysława IV, ul. J.Ejsmonda, ul. Przebendowskich i Alei Zwycięstwa na czas oznaczony od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 roku w godzinach od 8.00 do 22.00 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych)  owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów i skuterów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 49,
kontakt e-mail: j.zielecka@gdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krzywoustego, oznaczonej jako działka nr 973, obręb 0010_Chylonia, o powierzchni 399 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00031268/0, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3314/21/VIII/P z 9.02.2021 r..
Wykaz wywieszony został na okres od 15.02.2021 r. do 8.03.2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. J. Bema, wykazu (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3316/21/VIII/P z 9.02.2021 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Starochwaszczyńskiej, o powierzchni 27 699 m2, oznaczonej jako działka nr 192/2, obręb 0027 Wielki Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00011188/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas określony – do 31.12.2039 r., cel: zadania gminne związane z lokalnym transportem zbiorowym, realizowane przez osoby prawne – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 11.02.2021 r. do 4.03.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 16,00 m2, położony w budynku przy ul. Traugutta 2A w Gdyni, przeznaczony do użyczenia na rzecz organizacji pozarządowej – Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338, 2341, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00005275/1, o łącznej powierzchni 1 435 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3321/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.02.2021 roku, wywieszony został na okres 21 dni, od 11.02.2021 r. do 4.03.2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 89,75 m2, położony w budynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni, przeznaczony do użyczenia na rzecz organizacji pozarządowej – Towarzystwa Miłośników Gdyni. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach nr 2421, 2422, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00009547/7, o łącznej powierzchni 535 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3318/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.02.2021 roku, wywieszony został na okres 21 dni, od 11.02.2021 r. do 4.03.2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 33,87 m2, położony w budynku przy ul. Śląskiej 51, przeznaczony do użyczenia na rzecz organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia „Cool-awi”. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Działki Leśne, na działce nr 1154, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00010620/3, o łącznej powierzchni 1 659 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3320/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.02.2021 roku, wywieszony został na okres 21 dni, od 11.02.2021 r. do 4.03.2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hryniewickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Śródmieście, jako działki nr 2992, 2993, o łącznej powierzchni 545 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/000126277/9.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3319/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.02.2021 roku wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 3.03.2021 roku.

***

Dyrektor Zespołu Szkolno‑Przedszkolnego nr 4
zatrudni:
– nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin;
– nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 629 12 69.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni od 15.02.2021 do 25.06.2021:
– nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze godzin;
– nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
Informacje pod nr. tel. 58 625 09 71.

  • ikonaOpublikowano: 18.02.2021 09:45
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2021 10:30
  • ikonaZmodyfikował: Weronika Rozbicka
ikona