1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Konsultacje w Wielkim Kacku

Rada Dzielnicy Wielki Kack zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023. Zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.


W dniu konsultacji, 9 marca 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Wielkiego Kacka. Ankieta będzie dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz ze strony: www.gdynia.pl/dzielnice.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie dokument w formie elektronicznej przesłać na adres rada.wielkikack@gdynia.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy. Wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.