Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Rozśpiewana Szkoła Podstawowa nr 40

O tym, że śpiew chóralny może być ciekawą przygodą i wyzwaniem, nie trzeba przekonywać uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni. Od ponad 10 lat działa tam chór „Sorriso”, który rozwija się w ramach projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Podpisano właśnie umowę na kontynuowanie pracy z gdyńską młodzieżą.

– Cieszę się, że „Akademia Chóralna” jest z nami od tak wielu lat, niezmiennie budząc duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli. Dzięki zajęciom i występom młodzież wszechstronnie się rozwija, odkrywa bogactwo muzyki, spędza wspólnie czas. Jestem przekonany, że zespół przynosi młodym chórzystom wiele ważnych doświadczeń kulturalnych, ale i sporo radości – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

„Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” to ogólnopolski projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym uczestniczy ponad 200 zespołów z całego kraju. Jego celem jest wspieranie rozwoju chórów przedszkolnych oraz szkolnych, m.in. przez udzielanie wsparcia finansowego na realizację godzin lekcyjnych, opiekę merytoryczną, organizowanie warsztatów, konkursów czy koncertów. W Gdyni projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 40. W cotygodniowych zajęciach chóru od ponad 10 lat uczestniczyło już blisko 300 dzieci. Przed wybuchem epidemii, razem z dyrygentką, przygotowywały oprawę muzyczną na wszelkie uroczystości szkolne czy akcje charytatywne na rzecz gdyńskich domów pomocy społecznej. Chór ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. Złoty Dyplom oraz Puchar Dziekana Wydziału IV w XI Pomorskim Przeglądzie Chórów Szkolnych w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Z uwagi na epidemię działalność chóru jest ograniczona, ale dzieci nie zrezygnowały ze swoich muzycznych zainteresowań. Tegoroczna edycja projektu potrwa do 30 listopada 2021 r.