Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

SMACKER usprawnia komunikację miejską. Zmiany od 1 marca

Ulicą jedzie biało-niebieski autobus przegubowy. Na wyświetlaczu numer 147 oraz napis

SMACKER usprawni komunikację w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino / fot. ZKM Gdynia

25.02.2021 r.

Od poniedziałku – 1 marca – zwiększy się obsługa autobusowa Chwarzna-Wiczlina. To efekt działań realizowanego przez miasto projektu SMACKER, którego celem jest poprawa komunikacji między obszarami peryferyjnymi a centrum miasta. Więcej kursów pojawi się w rozkładach linii 140, 147 i 160. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zapowiedział także zmiany w Śródmieściu, towarzyszące projektowi KLIMATyczne Centrum.


Projekt SMACKER wystartował w Gdyni w 2019 roku, za pilotażowy obszar działań przyjmując Chwarzno-Wiczlino. Głównym założeniem programu jest poprawa komunikacji pomiędzy dzielnicą a centrum miasta. Działania w ramach projektu – takie jak np. badanie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców – przyczyniły się m.in. do wprowadzenia zmian w kursowaniu poszczególnych linii autobusowych gdyńskiego ZKM.

- W ramach projektu unijnego SMACKER w grudniu 2019 r. przeprowadzono badania preferencji i zachowań transportowych wśród mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Na podstawie analizy wyników tych badań podjęto decyzję o zmianie modelu obsługi: zmniejszeniu liczby linii na rzecz większej liczby kursów na podstawowych liniach obsługujących dzielnicę. Tym samym od 1 marca zawieszone zostają linie 103 i 172, a więcej kursów wykonywać będą autobusy 140, 147 i 160. Planując wprowadzenie tych zmian, bardzo ważna dla nas była identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców Chwarzna-Wiczlina. Wspomniane badanie pozwoliło poznać ich oczekiwania i odpowiedzieć na nie, wprowadzając właściwe zmiany – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Większa liczba kursów autobusów 140, 147 i 160 poprawi obsługę trasy Śródmieście – Chwarzno. W godzinach szczytów przewozowych zapewni to naprzemienne kursy na tych liniach – o identycznym przebiegu trasy w Śródmieściu – rytmicznie co 5 minut. Te usprawnienia to rzecz jasna nie koniec zmian w ramach projektu SMACKER na Chwarznie-Wiczlinie.

- Projektowane są kolejne rozwiązania usprawniające połączenie tego obszaru z centrum naszego miasta. To m.in. buspas od ul. Gierdziejewskiego czy planowana budowa parkingów przesiadkowych. Wszystkie te elementy zmierzają bezpośrednio do skrócenia czasu dojazdu do najbliższego węzła przesiadkowego, jakim jest Wzgórze św. Maksymiliana oraz do opracowania pierwszego w Polsce Planu Mobilności dla dzielnicy – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Plan Mobilności dla Chwarzna-Wiczlina to dokument, który określi zestaw działań, mających na celu efektywne rozwiązanie problemów w rozwoju dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju nowej usługi - transportu na żądanie.

- Odbiorcami dokumentu, jakim jest Plan Mobilności, są wszyscy mieszkańcy dzielnicy, niezależnie od tego w jaki sposób się przemieszczają. W procesie opracowywania będzie on konsultowany ze wszystkimi interesariuszami, a przede wszystkim z mieszkańcami Chwarzna-Wiczlina. W rezultacie działań dzielnica stanie się bardziej przyjazna dla użytkowników korzystających z różnych form komunikacji – mówi Jakub Ubych, radny miasta.

Wspomniane działania zostaną dodatkowo uzupełnione poprzez kampanię informacyjno-promocyjną, mającą na celu nie tylko zapoznanie mieszkańców z celami projektu SMACKER czy dotychczasowymi rezultatami prac, które odbyły się w jego ramach, ale także zachęcenie do korzystania z lepszej oferty komunikacji miejskiej.

Zmiany także w Śródmieściu


Od 1 marca zmiany w komunikacji miejskiej czekają nas także w Śródmieściu. To z kolei w ramach realizowanego przez miasto projektu KLIMATyczne Centrum. W celu poprawy dostępności przestrzennej komunikacji miejskiej na przebudowany, wydłużony przystanek „3 Maja” przy ul. 10 Lutego zostaną wprowadzone wszystkie linie, których trasy wiodły do tej pory ulicami: Dworcową, 10 Lutego, 3 Maja i Armii Krajowej.

Tak wyglądała ulica 3 Maja w sierpniu 2020 roku, kiedy była w trakcie przebudowy // fot. ZDiZ Gdynia
A tak ulica 3 Maja prezentowała się już po zakończeniu prac, w grudniu 2020 roku // fot. Tomasz Kozieł

Szczegóły zmian od 1 marca 2021

Zmiany zapowiedziane przez ZKM Gdynia dotyczą głównie Chwarzna-Wiczlina. Jednak ponieważ niektóre linie obsługujące mieszkańców tej dzielnicy poruszają się również po innych obszarach miasta, wprowadzane zmiany wpłyną na komunikację miejską w całym mieście. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych linii i kursów.

Linie 103, 140 i 160

Zlikwidowana zostanie linia 103. W zamian za jej kursy na odcinku z Chwarzna do centrum zaplanowano dodatkowe kursy na liniach 140 i 160.

Opisywana zmiana poprawi obsługę trasy Śródmieście – Chwarzno, gdyż w godzinach szczytów przewozowych zapewni ona naprzemienne kursy na liniach: 140, 147 i 160 – o identycznym przebiegu trasy w Śródmieściu – rytmicznie co 5 minut. Ponadto poprawi się punktualność odjazdów autobusów z centrum w kierunku Chwarzna-Wiczlina. Będzie to możliwe dzięki temu, że kursy autobusów wszystkich linii będą się rozpoczynać z pl. Konstytucji, co wyeliminuje opóźnienia, jakie zdarzały się np. na linii 103 od strony Obłuża.

W analogiczny sposób poprawi się również obsługa trasy Śródmieście – Obłuże Górne. W zastępstwie za linię 103 na trasie z Obłuża do centrum i z powrotem wprowadzone zostaną nowe kursy na linii 182. Na tej trasie zaplanowano naprzemienne odjazdy autobusów linii 128, 182 i 209. Na zmianach zyskają zatem również mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni.

Linia K


Na linii K – kursującej pomiędzy Kaczymi Bukami, Dąbrową, Chwarznem-Wiczlinem i Obłużem w dni powszednie zaplanowano dwa nowe kursy w godzinach wieczornych, na trasie z Kaczych Buków do zajezdni Grabówek SKM, które to obsługiwane będą trolejbusami. Dzięki temu ostatni kurs z pętli Kacze Buki przypadnie o godzinie 19:46, a nie tak jak dotychczas, po godzinie 18.

Linia 121

Na linii 121 w dni powszednie zwiększy się do 30 minut częstotliwość kursów w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego ze szpitala w Redłowie w kierunku Chwarzna. Zlikwidowany zostanie natomiast kurs o godzinie 8:30 z Kaczych Buków w kierunku Redłowa.

Linia 140

Na linii 140 częstotliwość kursów zwiększy się do 20 minut w dni nauki szkolnej w godzinach szczytu popołudniowego oraz do 40 minut - w godzinach międzyszczytowych i w soboty. Ma to związek z likwidacją linii 172. W kierunku Dworca Głównego PKP z trasy linii 140 wyłącza się zajazd na pętlę Chwarzno Sokółka.

Linia 147

Na linii 147 wszystkie kursy, a nie tak jak dotychczas tylko wybrane, zostaną wprowadzone na trasę ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego.

Oznacza to znaczną poprawę oferty przewozowej w tej części Chwarzna, dzięki wzrostowi częstotliwości kursowania autobusów - odpowiednio:
  • z nierytmicznych średnio czterech odjazdów na godzinę – do rytmicznej częstotliwości co 10 minut w godzinach szczytów przewozowych w dni powszednie nauki szkolnej;
  • z nierytmicznych średnio dwóch/trzech odjazdów na godzinę – do rytmicznej częstotliwości co 15 minut w godzinach szczytów przewozowych w dni powszednie wolne od nauki szkolnej;
  • z nierytmicznych średnio dwóch odjazdów na godzinę (co 20-40 minut) – do rytmicznej częstotliwości co 20 minut w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych i wczesnowieczornych (do godz. 21), a także w soboty do godziny 21 i w niedziele w godzinach 7:30-21;
  • z 60 do 30 minut we wszystkie dni tygodnia w godzinach późnowieczornych oraz w niedziele do godz.7:30.

W kierunku Dworca Głównego PKP z trasy linii 147 będzie wyłączony zajazd na pętlę Chwarzno Sokółka.

Ponadto na wybranych kursach linii 147 zostanie wprowadzony zajazd na przystanek Chwarzno-Polanki przy dużym, nowym osiedlu o tej samej nazwie (obecnie Gierdziejewskiego). W obu kierunkach obsługę przystanku Chwarzno-Polanki zaplanowano po przejeździe autobusów ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego, co oznacza, że zarówno w kierunku Karwin Tesco, jak i Dworca Głównego PKP, w kursach z zajazdami obowiązują dotychczasowe przystanki „Gierdziejewskiego”.

W dni powszednie zajazdy przez Chwarzno-Polanki w obu kierunkach zaplanowano w każdym kursie po godzinie 21, w soboty – od godziny 17 co około 40-60 minut, natomiast w niedziele – co 40-60 minut do godziny 21 oraz co około 60 minut po godzinie 21.

Linia 160

Na linii 160 zostanie zmieniona trasa przejazdu: podstawową trasę zaplanowano z przystanku Gdynia Dworzec Gł. PKP do przystanku końcowego Chwarzno-Polanki (obecnie Gierdziejewskiego). Autobusy tej linii nie będą już obsługiwać przystanku Chwarzno Sokółka. Dzięki likwidacji linii 103 i 172 możliwe było zaplanowanie znacznego zwiększenia liczby kursów na linii 160 w dni nauki szkolnej.

Łącznie autobusy linii 140 i 160 zapewnią wysoką częstotliwość na trasie Chwarzno Polanki – Gdynia Dworzec Główny PKP, tj. co 10 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego w dni nauki szkolnej, co 15 minut w szczytach w dni wolne od nauki szkolnej oraz co 20 minut w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych i wieczornych (w kierunku Śródmieścia do godziny 18, a w kierunku Chwarzna do godziny 21) oraz w soboty w godzinach 6-17.

Wybrane kursy ze Śródmieścia – zjazdy do bazy PKM w Kaczych Bukach – zaplanowano na dłuższej trasie: ulicami Chwarznieńską, Rdestową, Chwaszczyńską i Starochwaszczyńską – do przystanku Kacze Buki. Kursy dojazdowe z bazy PKM udostępnia się natomiast pasażerom już od przystanku Wiczlińska – Śliska.

Linia 172

Zlikwidowana zostanie linia 172 – w zamian zwiększa się liczbę kursów na liniach 140 i 160.


Linia 181

Na linii 181 w dni nauki szkolnej będzie uruchomiony dodatkowy, postulowany przez pasażerów, kurs z przystanku Sopot Reja w kierunku Kaczych Buków – o godzinie 7:33.


Linia 182

Na linii 182, z uwagi na likwidację linii 103, pojawią się nowe kursy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego oraz w porze wczesnowieczornej w dni powszednie. W godzinach porannych część kursów przewidziano w wydłużonej relacji: Obłuże Maciejewicza – Redłowo SKM, ulicą Łużycką. W godzinach popołudniowych autobusy linii 182 i 209 zapewnią wspólną 15-minutową, rytmiczną częstotliwość kursów na trasie Gdynia: Dworzec Główny PKP Hala – Dąbka - Zielona. Kursy autobusów linii 182 i 209 zaplanowano z przystanku Gdynia Dworzec Główny PKP - Hala naprzemiennie z odjazdami autobusów linii 128. Ponadto na linii 182 zostanie uruchomiony nowy kurs w kierunku Obłuża Maciejewicza – pomiędzy ostatnim obecnie wykonywanym kursem na linii 182 a pierwszym kursem na zastępującej ją linii 282.

Linia 700

Na linii 700 zmienią się godziny odjazdów z pętli: Witomino Leśniczówka, Redłowo Szpital i Wiczlino Niemotowo. Nie będą też wykonywane kursy linii 700 z Chwarzna Sokółki – kursy linii 160 zjeżdżające do zajezdni wykonywane będą z oznaczeniem 160 na trasie wydłużonej do Kaczych Buków.

Linia 710

Zlikwidowane zostaną dwa kursy linii 710 w dni powszednie z Kaczych Buków - o godzinie 19:12 i 19:52 – obsługujące je do tej pory trolejbusy kieruje się na linię K.


Linia 740

Zostaną uruchomione nowe kursy linii 740 na trasie Pogórze Dolne – Gdynia Dworzec Główny PKP w dni powszednie.


Linia 760

Na linii 760, analogicznie jak na liniach 140 i 160, zostanie zlikwidowany zajazd na przystanek Chwarzno Sokółka.


Linia 770

Kurs linii 770 w dni powszednie z Węzła Franciszki Cegielskiej o godzinie 17:10 przewidziano od przystanku I Urząd Skarbowy (o godzinie 17:19). Uruchamia się także dodatkowy kurs z tego samego przystanku o godzinie 17:59.


* * *

Projekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) jest dofinansowany z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych”).
SMACKER Logotyp