1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Spółdzielnie i wspólnoty - jak mogą pomóc mieszkańcom?

Mieszkańcy często zastanawiają się, jak poprawić swój komfort mieszkania w tym komfort cieplny, przy okazji nie płacąc horrendalnych rachunków za ogrzewanie. Za oknami zima nie odpuszcza, a dla wielu mieszkańców jest to powód do zmartwień związanych z poniesieniem ciągle rosnących kosztów ogrzewania. Często pomimo wysokich rachunkach, w mieszkaniu panuje stosunkowo niska temperatura lub ze względu na brak możliwości regulacji zaworów grzejnikowych pomieszczenia są przegrzewane.

- Ostatni rok jest pod wieloma względami wyjątkowy, jak zima, która w tym roku cieszy nas swoim białym puchem i pięknem za oknem. Jednak gdy przychodzi mróz i zima, ogrzewamy nasze mieszkania bardziej niż zazwyczaj, a to dla wielu z Państwa oznaka wysokich rachunków, a to odbiera radość z cieszenia się tą wspaniałą porą roku. Mam nadzieję, że te proste porady, pozwolą Państwu na zmniejszenie rachunków, przy utrzymaniu komfortu cieplnego w Państwa domach - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

W tym przypadku na pomoc mogą przyjść spółdzielnie i wspólnoty, które mogą pomóc mieszkańcom w kwestii: Umożliwienia sterowania ciepłem w mieszkaniach, za pomocą zaworów termostatycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury grzejniki oraz inne urządzenia dostarczające ciepło w mieszkaniach powinny być zaopatrzone w pokrętła do regulacji ciepła tzw. głowice termostatyczne. Głowica pozwala użytkownikowi na zmianę temperatury w pomieszczeniach, standardowo przyjmuje się, że:
- wartość 1 na pokrętle odpowiada temperaturze 11 oC,
- wartość 2 na pokrętle odpowiada temperaturze 16oC,
- wartość 3 na pokrętle odpowiada temperaturze 20 oC,
- wartość 4 na pokrętle odpowiada temperaturze 24 oC,
- wartość 5 na pokrętle odpowiada temperaturze 28 oC.

W budynkach z instalacją grzewczą z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC lub kotłowni powinny znajdować się urządzenia do rozliczenia zużytego ciepła:
- ciepłomierz lub urządzenie do pomiaru zużytego ciepła w kotłowni
- urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań bądź lokali użytkowych.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest montaż zaworów na każdym kaloryferze w mieszkaniu, co pozwoli na regulację ciepła w pomieszczeniach, w tym na uzyskaniu potrzebnego komfortu cieplnego i dostosowanie temperatury do panujących warunków na zewnątrz.

Umożliwienie wymiany okien mieszkańcom
Przepisy regulują kwestię oświetlenia pomieszczeń zgodnie z którymi:
- w pokojach stosunek powierzchni okien, liczonej od ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8,
- w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:12.
W mieszkaniach, wymogi te powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.
W dniu 1 stycznia 2021r. wprowadzono nowe normy przenikalności ciepła okien wynoszące:
Dla okien i drzwi balkonowych:
- dla temperatury wynoszącej mniej niż 16oC, współczynnik wynosi 1,4;
- dla temperatury wynoszącej więcej i równej 16oC - 0,9
Okna połaciowe
- dla temperatury wynoszącej mniej niż 16oC, współczynnik wynosi 1,4;
- dla temperatury wynoszącej więcej i równej 16oC - 1,1
Okna, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego:
- współczynnik wynosi 1,1
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego:
- współczynnik wynosi 1,3.

Normy nie dotyczą już wcześniej zamontowanych okien.
Spółdzielnia może z funduszu remontowego refundować zakup okien dla mieszkańców. Dodatkowo zarząd Spółdzielni może dysponować odpowiednimi wytycznymi dotyczących wymiany stolarki okiennej, do których mieszkańcy muszą się dostosować. Często też za wykonaną wymianę trzeba najpierw wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a dopiero wtedy nastąpi refundacja wydanych środków.
Pamiętajmy, że wpłaty na fundusz remontowy są obowiązkowe dla właścicieli lokali, a tworzony w ten sposób fundusz ma sfinansować naprawy w budynku mieszkalnym.

Zmiana taryfy za energię elektryczną
Istnieje możliwość zmiany taryfy u operatora z taryfy całodobowej G11, na taryfę nocną G12 lub taryfę weekendową G12w, w zależności od prowadzonego stylu życia i zapotrzebowania na energię w ciągu doby.
Warto rozważać zamianę taryfy, jeśli chcą i umieją Państwo dostosować zużycie energii w zależności od pory dnia i konkretnego dnia tygodnia. Jeśli zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje równomiernie przez całą dobę, każdego dnia w tygodniu możliwy jest wybór taryfy G11, która jest najczęściej wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W przypadku gdy największe zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje w godzinach 22.00-6.00 oraz od 13.00-15.00, można wybrać taryfę „Tanie godziny” G12. Jeśli oprócz tych godzin więcej energii zużywamy w weekendy można wybrać taryfę G12w „Oszczędne noce i weekendy”.

W przeciągu ostatnich lat 2018-2020, ceny dostawy i sprzedaży energii elektrycznej znacząco wzrosły. Ceny dystrybucyjne energii elektrycznej w latach 2018-2020 miały tendencję wzrostową. Od stycznia 2021 r. nastąpił wzrost kosztów w związku z pojawieniem się nowej opłaty mocowej oraz opłaty OZE (w latach 2018-20 miała stawkę 0 zł/kWh).

Pamiętajmy, że opłaty stałe-abonamentowe, na fakturze operatora wynoszą aż ok. 30%, są to koszta, które niezależnie od zużycia pokrywa każdy z nas.
Powyższe opracowanie zawiera cytaty z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.