1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Szpital Morski z nowoczesnym akceleratorem

Nowy sprzęt w gdyńskim szpitalu // fot. mat. prasowe Szpitali Pomorskich

Nowy sprzęt w gdyńskim szpitalu // fot. mat. prasowe Szpitali Pomorskich

25.02.2021 r.

Pacjenci Szpitala Morskiego im. PCK będą mogli skorzystać z nowego sprzętu do radioterapii. Dzięki niemu skróci się czas naświetlania, diagnostyka będzie dokładniejsza, a napromieniowywanie chorych zostanie ograniczone do minimum.


Do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni trafił najnowszy akcelerator - urządzenie do radioterapii osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki niemu skróci się czas naświetlania pacjentów, diagnostyka będzie dokładniejsza, a napromieniowywanie zostanie ograniczone do minimum.

W czwartek, 18 lutego nowy sprzęt w redłowskim szpitalu został uruchomiony w obecności marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.
 Nowy akcelerator w Szpitalu Morskim. NA zdj. personel i marszałek województwa Mieczysław Struk (w środku). Mat. prasowe Szpitali Morskich.
- To sprzęt najnowszej generacji, który skraca czas naświetlania pacjentów. Terapia jest dostosowana indywidualnie dla chorych, a zabiegi trwają krócej. Dzięki temu są bezpieczniejsze, gdyż zmniejsza się ryzyko powikłań - informuje marszałek Mieczysław Struk.

Z nowoczesnego aparatu codziennie może korzystać około 30-40 osób. Skrócenie czasu poszczególnych sesji zwiększy liczbę pacjentów oraz poprawi warunki pracy techników obsługujących akcelerator.

Radości z kolejnego akceleratora nie kryją pacjenci i personel placówki, a przede wszystkim lekarze i technicy radioterapii. Nowy sprzęt oferuje chorym diagnostykę na światowym poziomie i wzrost bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Poza tym znacznie różni się od tych, które były stosowane do tej pory.
 
- Najstarszy akcelerator nie posiadał wielu opcji m.in. szybszego i bardziej precyzyjnego diagnozowania (CBCT) czy napromieniowywania ograniczonego do wybranej fazy oddechowej (bramkowanie oddechowe), co ograniczało pacjentom możliwość nowoczesnej terapii - wyjaśnia Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich.

Akcelerator kosztował prawie 8,5 mln zł. Natomiast ponad 1,4 mln zł pochłonęły prace adaptacyjne, to znaczy: dokumentacja projektowa i roboty budowlane, a także instalacja i uruchomienie urządzenia.

Ministerstwo Zdrowia - w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej - na zakup sprzętu przekazało 8 mln zł. Samorząd województwa pomorskiego dofinansował inwestycję kwotą ponad 1,9 mln zł.

Nowo zainstalowany akcelerator liniowy oferuje pacjentom bardzo precyzyjny system obrazowania stożkową wiązką o energii kV w różnych fazach oddechowych (tzw. 4D CBCT). Mat. prasowe Szpitali Pomorskich.
Nowy akcelerator liniowy oferuje pacjentom bardzo precyzyjny system obrazowania stożkową wiązką o energii kV w różnych fazach oddechowych (tzw. 4D CBCT). Fot. mat. prasowe Szpitali Pomorskich


Źródło: Szpitale Pomorskie i pomorskie.eu