1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Trzy oferty na budowę infrastruktury drogowej w Orłowie

Do postępowania przetargowego zgłosiły się trzy firmy, które chcą wybudować odcinek ul. Spółdzielczej. Projekt jest połączony z rozbudową ul. Bernadowskiej. Budowa infrastruktury drogowej w Orłowie to kompleksowe działanie w tej części nadmorskiej dzielnicy Gdyni.


W ramach inwestycji planowana jest budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym nowego fragmentu jezdni, chodników i miejsc postojowych oraz wykonanie przepustu drogowego. Mieszkańcy zyskają nowe oświetlenie uliczne, pojawi się zieleń, a także elementy małej architektury.
Miasto na realizację inwestycji zabezpieczyło kwotę w wysokości 17 146 900, 62 zł brutto.

- Jednym z kluczowych elementów zielonej polityki miasta jest budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji. Jest to działanie przyjazne klimatowi, a także korzystne ekonomicznie. gdyż nie wymaga budowy kilometrów kanalizacji deszczowej. Realizowana wkrótce budowa ul. Spółdzielczej to kolejna inwestycja po budowie zbiornika na Witominie i trwającym odtwarzaniu Potoku Wiczlińskiego, która zwiększy retencję wody – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny także za przebudowę kanalizacji deszczowej, a także sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni. Powstaną dwa otwarte zbiorniki retencyjno-chłonne oraz podziemny zbiornik retencyjny. Ich zadaniem będzie przejęcie wód opadowych z obszaru zlewni ul. Bernadowskiej i ul. Społdzielczej i odprowadzenia ich - po oczyszczeniu - do potoku Swelina.

Inwestycja realizowana będzie wspólnie z firmą Invest Komfort z siedzibą w Gdyni oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, finansującymi budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

ikona