1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Żegnamy gdynian

Aktywnie uczestniczył w życiu Gdyni i działał na rzecz jej rozwoju. Przez dwie kadencje był radnym dzielnicy Pogórze, a od 2018 roku radnym miasta z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej. Zmarł Krzysztof Chachulski. Miał 67 lat.

Był lokalnym patriotą, gdynianinem z krwi i kości. Uczestniczył i reprezentował nasze miasto podczas wielu lokalnych uroczystości. Na początku działał w Radzie Dzielnicy Pogórze. Pracował na jej rzecz przez dwie kadencje. W ostatniej był jej przewodniczącym. W 2018 roku został radnym miasta. Należał do klubu Koalicji Obywatelskiej.

Krzysztof Chachulski był członkiem Komisji Kultury, Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Działał także na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej. Był latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans.

***

Przez lata kultywował pamięć o losie gdynian przymusowo wysiedlonych z naszego miasta podczas II wojny światowej. Sam był jednym z nich. Głośno mówił również o prześladowaniach miejscowej ludności przez władze komunistyczne w okresie powojennym. Odszedł Benedykt Wietrzykowski - prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Miał 82 lata.

Przez ponad 20 lat Benedykt Wietrzykowski stał na czele Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Przez lata przypominał o losach gdynian prześladowanych najpierw przez niemieckiego okupanta, a potem władze komunistyczne. Podejmował również starania o zapewnienie poszkodowanym przez Trzecią Rzeszę należnych im praw i odszkodowań.

Dzięki staraniom jego i stowarzyszenia jeden z gdyńskich placów – u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dworcowej – nazwano placem Gdynian Wysiedlonych. Wietrzykowski był pomysłodawcą i inicjatorem budowy w tym miejscu pomnika. W 2013 roku został odznaczony medalem Pro Patria. Jest on przyznawany za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie przyznaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.