1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Konsultacje w Wielkim Kacku

Rada Dzielnicy Wielki Kack zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023. Zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.


9 marca 2021 r. zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Wielkiego Kacka. Ankieta będzie dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz ze strony: www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie dokument w formie elektronicznej przesłać na adres rada.wielkikack@gdynia.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy. Wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.