1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Skrzyżowanie al. Zwycięstwa z ul. Harcerską – poznaliśmy projektanta

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska wykona wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Harcerską w Gdyni. Powstanie ona w ciągu 49 tygodni od podpisania umowy.


Wybrany projektant wykona także prace geodezyjne oraz będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją. Projekt obejmie fragmenty al. Zwycięstwa oraz ul. Harcerskiej w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana.
Finalnie na podstawie opracowanej dokumentacji powstaną dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniu dla relacji skrętnych, a także przebudowane będzie oświetlenie, ze szczególnym uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.
Zmodernizowane i poszerzone zostaną chodniki, a także zatoka przystankowa w kierunku Orłowa.
Biuro projektowe ma za zadanie przygotować także rozwiązania dla drogi rowerowej przy al. Zwycięstwa, wraz z włączeniem jej w projektowany wylot zachodni ul. Harcerskiej.
Amatorzy jednośladów zyskają trasę o szerokości nie mniejszej niż 2,5 metra, a piesi 2-metrowe chodniki. Te dwie nawierzchnie w miejscach styku zostaną rozdzielone separacją.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektant musi uwzględnić prawidłowe odwodnienie ciągów komunikacyjnych.