Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Uprawiaj sport, jedz zdrowo, badaj się – program dla młodzieży

Uprawianie sportu pozwala utrzymać dobrą kondycję, dobrze wpływa na samopoczucie i ogólne funkcjonowanie organizmu. Młodzi gdynianie mogą bezpiecznie uprawiać sport, ponieważ miasto już kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej pn.: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”.


W programie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 23. roku życia, uprawiają już sport lub chcą zacząć to robić. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna będzie zgoda opiekuna. Program składa się z dwóch części: edukacyjnej i orzeczniczej. Do programu kwalifikowane będą tylko osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Część orzecznicza programu toczyć się będzie w placówce znajdującej się w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, natomiast zajęcia edukacyjne będą odbywały się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Stały nadzór nad poprawną realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.
Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia będzie miała formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami/opiekunami i trenerami. Na spotkaniach poruszane będą m. in. kwestie korzystnego wpływu aktywności ruchowej na poszczególne układy organizmu, zasady racjonalnego żywienia, konsekwencje stosowania dopingu, wpływu dymu tytoniowego na stan zdrowia czy nauka pomiaru ciśnienia krwi i tętna.
Część orzecznicza obejmie przeprowadzenie badań oraz wydanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. W ramach programu przeprowadzone zostaną następujące badania:
– badanie wstępne
– badanie okresowe po 6 miesiącach
– badanie okresowe po 12 miesiącach
– badanie okresowe po 24 miesiącach
– badanie kontrolne (w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych)
Badania okresowe będą przeprowadzane u uczestników, którzy otrzymali orzeczenie. Program zakłada, że zostaną one wykonane po 6 miesiącach od badania wstępnego. Kolejne odbędą się po 12 i 24 miesiącach. Zawodnicy, którzy nabawili się urazów w trakcie uprawiania sportu nie zostaną bez opieki, bowiem program zakłada, że w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych wykonane będą badania kontrolne, które nie wpłyną na wcześniej przyjęty cykl.
Weryfikacja miejsca zamieszkania/zameldowania na terenie Miasta Gdyni będzie odbywać się na podstawie jednego z dokumentów:
– dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
– Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
– legitymacji szkolnej dziecka,
– paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
– prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
– pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni
Aby wziąć udział w programie, należy się zarejestrować. Można zrobić to osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej przy ul. Olimpijskiej 5/9 lub pod nr. tel. 58 765 07 96.
Realizatorem zadania wybranym w drodze postępowania konkursowego został Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej filia w Gdyni.