1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Zmiana nazw ulic – ważne informacje

Na styczniowej sesji Rada Miasta Gdyni podjęła decyzję o wydzieleniu z ulicy Chwarznieńskiej dwóch nowych ulic: Władysława Grabowskiego i Władysława Wagnera. Urząd Miasta Gdyni przygotował pakiet informacyjny dla mieszkańców, w którym wyjaśnione są kwestie związane z formalnościami wiążącymi się ze zmianą nazwy ulicy.


Co bardzo istotne – w związku ze zmianą nazwy ulicy, która była działaniem samorządu, wiele czynności wykonywanych jest automatycznie bez konieczności wymiany dokumentów. Wśród najistotniejszych elementów: nie ma konieczności zmiany aktów notarialnych (zmiany następują w księgach wieczystych na wniosek UM Gdynia); wpisy w CEIDG dla osób prowadzących działalność gospodarczą ulegną aktualizacji automatycznie, dzięki powiązaniu z systemem TERYT; informacje o zmianie zameldowania (zaświadczenia) zostaną wysłane do mieszkańców. Nie trzeba wymieniać dowodu osobistego czy prawa jazdy.
W celu zapewnienia bezpośredniej obsługi w tym procesie został uruchomiony adres email: grabowskiego@gdynia.pl, na który można wysyłać szczegółowe pytania dotyczące formalności wynikających ze zmiany nazwy ulicy.