1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Pomysł na Miasto w i po pandemii

Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami, zgłoś inicjatywę do Pomysłu na Miasto.

To forma rozwijania nowatorskich pomysłów gdynian – przedsięwzięć wartych sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, by nieść realną, społeczną zmianę i angażować mieszkańców do działania. Podczas tej edycji projektu uwaga skierowana jest na zagadnienia związane z adaptacją do życia w i po pandemii.
Wśród grup, na które pandemia ma szczególnie niekorzystny wpływ, znajdują się m.in. dzieci i młodzież, lokalni przedsiębiorcy, imigranci, czy seniorzy.
Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Mogą być skierowane do lokalnej społeczności, jak i mieć zasięg ogólnomiejski.
Swój pomysł mozna zgłosić poprzez formularz dostępny na www.urbanlab.gdynia.pl lub www.lis.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie do 6 maja br.
Minimum trzy wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem. Zainteresowane ośrodki miejskie będą musiały przedstawić raport podsumowujący cały proces.