1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Wspieramy uczniów – nowy projekt gdyńskiej edukacji

Wydział Edukacji, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, przeprowadził ankietę, która pomogła przygotować konkretne wsparcie dla ósmoklasistów, maturzystów, rodziców oraz nauczycieli.

Wsparcie gdyńskich uczniów przygotowano w oparciu o wyniki badania ilościowego, przeprowadzonego wśród uczniów klas maturalnych, rodziców ósmoklasistów i dyrektorów gdyńskich szkół.
Jego wyniki pomogły zaplanować adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb obszary wsparcia dla uczniów, którzy będą zdawać egzaminy w pandemii.
Gdyńskie wsparcie zostanie udzielone w ramach dwóch rodzajów działań – Akademii Ósmoklasisty i Akademii Maturzysty.
Obejmują one przedmiotowe konsultacje stacjonarne i w formie online oraz na temat pracy z arkuszem egzaminacyjnym, dostęp do repozytorium materiałów edukacyjnych, webinaria dla rodziców ósmoklasistów i dla maturzystów z psychologiem, warsztaty online z doradztwa zawodowego.
Jest też pakiet szkoleń online dla nauczycieli: języka polskiego, matematyki i języka obcego (w klasach ósmych szkół podstawowych i maturalnych) pod kątem przygotowania uczniów do pracy z arkuszem egzaminacyjnym w zakresie wyżej wymienionych przedmiotów.
Taki pakiet szkoleń obejmuje 2 godziny dydaktyczne z procedury w zakresie egzaminu z każdego przedmiotu i 2 godziny dydaktyczne z arkusza w zakresie każdego przedmiotu.
Z realizacją działań Wydział Edukacji rusza już pod koniec marca br. W przyszłym tygodniu na www.edukacja.gdynia.pl zostaną udostępnione linki z repozytoriami materiałów, a w kolejnych tygodniach – informacje o następnych etapach wsparcia.