Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Zabierz głos w sprawie ochrony klimatu i środowiska

Gdyński Dialog o Klimacie to proces, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań przyczyniających się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu. Od kilku miesięcy wspólnie pracują nad tym eksperci ze środowiska naukowego, Urzędu Miasta oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdyni. Po diagnozie postaw społecznych oraz wypracowaniu ponad 90 sposobów na lokalne działania rozpoczął się etap konsultacji ogólnomiejskich.


Mieszkańcy i mieszkanki są pytani o to, jak możemy codziennymi działaniami i wyborami wpłynąć na przygotowanie naszego miasta i okolicy na zmiany, co można zrobić, żeby życie w mieście nie stało się zbyt trudne do zniesienia, a naturalne zjawiska pogodowe nie stawały się przyczyną kosztownych problemów.
Uwagi i pomysły w ramach konsultacji zbierane są w formie kwestionariusza, który można wypełnić online – za pośrednictwem strony internetowej www.badanialis.pl/klimat - lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gdynia InfoBox (na recepcji), w godzinach ich otwarcia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są także młodzi gdynianie, dla których przygotowano specjalny formularz dostępny na stronie internetowej www.badanialis.pl/klimat-mlodzi.
Kwestionariusz konsultacyjny zawiera 7 pytań, a jego wypełnienie trwa około 10 minut. Czas na wzięcie udziału w konsultacjach jest do 22 marca.
Pytania w ankiecie powstały na podstawie wątków, dyskusji, pomysłów i rekomendacji padających podczas spotkań narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Uczestnicy tego etapu sformułowali około 90 rozwiązań sugerowanych do wprowadzenia na poziomie instytucjonalnym oraz z poziomu organizacji zrzeszających mieszkańców.
Więcej informacji na stronie internetowej www.gdynia.pl/oklimacie.