1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Godzina dla Bałtyku

Akcja Godzina dla Ziemi WWF, polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę, w trosce o naszą planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF, odbędzie się pod hasłem „Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy”. Do akcji włącza się także Gdynia.


Brak zrównoważonego rybołówstwa, przeżyźnienie wód Bałtyku i związane z tym procesem przydenne strefy pozbawione tlenu, a także odpady morskie wraz z niefunkcjonalnymi morskimi obszarami chronionymi oraz zmianą klimatu – stanowią czynniki zagrażające przetrwaniu ekosystemu Morza Bałtyckiego w kształcie, w jakim go znamy obecnie.

Prezydent Wojciech Szczurek oraz Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska podpiszą w piątek, 26 marca, petycję do premiera, w której sygnatariusze domagają się natychmiastowych działań w celu poprawy stanu Morza Bałtyckiego.

Do akcji WWF „Godzina dla Bałtyku” włączyły się m.in. gdyńskie instytucje oraz przedsiębiorcy.

W sobotę, 27 marca, o godz. 20.30 zgasną: herb Gdyni na budynku głównym Urzędu Miejskiego, InfoBox Gdynia, Stadion Miejski, Stadion Rugby, Gdynia Arena, Centrum Nauki Experyment, Muzeum Emigracji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, CH Klif, Centrum Riviera, kompleks biurowy Łużycka Office Park,Tensor Office, Gdyńskie Centrum Filmowe, Teatr Muzyczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Morski.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do akcji i symbolicznego zgaszenia światła 27 marca, o godz. 20.30, na 60 minut.
Więcej o akcji oraz pełna treść petycji, którą można podpisać na stronie WWF.