1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Odszedł Waldemar Pożarowszczyk

Zmarł Waldemar Pożarowszczyk – prezes powiatowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Gdyni. Prowadził w Gdyni między innymi Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących. Miał 70 lat.

Waldemar Pożarowszczyk był laureatem nagrody „Gdynia bez barier”. Otrzymał ją za długoletnie zaangażowanie i pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym oraz ich rodzinom.

Jego konsekwentne działania i rola w rozwoju Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni były ważne i doceniane. Dzięki staraniom Waldemara Pożarowszczyka osoby niewidome – a szczególnie dzieci – poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji mogą teraz w pełni uczestniczyć w projekcji filmów.