1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza, w szczególności mieszkańców Witomina i Oksywia - obszarów rewitalizacji – na cykliczne spotkania on-line z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne w ich dzielnicach.

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
 • czym jest i co możesz zrobić dzięki Fundszowi Sąsiedzkiemu na Oksywiu,
 • jak postępują prace przygotowawcze do budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich,
 • czemu służy przebudowa ul. Makowskiego i budowa schodów do ul. Arciszewskich,
 • jakie najstarsze ślady osadnictwa można odnaleźć na Oksywiu i które z nich sąsiadują z inwestycjami,
 • kiedy rozpocznie się przebudowa centrum dawnej wsi Oksywie: skrzyżowania Płk. Dąbka - Dickmana - Bosmańska,
 • z jakich usług można będzie korzystać w Przystani Śmidowicza 49,
 • gdzie można obejrzeć wynik konkursu architektonicznego na budowę traktu leśnego między ul. Żeglarzy a Bosmańską,

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
 • czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Witominie,
 • kiedy rozpocznie się budowa Przystani Widna 2A i co się w niej znajdzie,
 • jak działa system rezerwacji nowego boiska sportowego na terenie SP 35,
 • jakie zmiany w organizacji ruchu czekają rejon ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej,
 • czy polana przy lesie zasługuje na pump-track,
 • czy Witomino ma swoje symbole,
 • gdzie zgłaszać śmieci zalegające w lesie lub na osiedlu,
lub w innej ważnej sprawie sąsiedzkiej, połącz się poprzez platformę zoom. Spotkania mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:

W marcu i kwietniu dostępne są następujące terminy:
- Oksywie: 7.04, 21.04 w godzinach 14.00-18.00,
- Witomino: 1, 8, 15, 22 i 29.04 w godzinach 14.00-18.00.

Na Oksywiu można umówić się na spotkanie osobiste w Przystani Śmidowicza 49 - w reżimie sanitarnym - 31 marca, 14 i 28 kwietnia w godz. 14.00-18.00.

ikona