1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Prof. Daniel Duda doktorem honoris causa UMG

Swoje życie zawodowe związał z żeglugą, administracją i szkolnictwem morskim. Wychował wiele pokoleń oficerów polskiej marynarki handlowej i wojennej. Był wieloletnim rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i przyczynił się do rozwoju uczelni. Prof. kpt. ż. w. Daniel Duda to postać zasłużona dla polskiej nauki i szkolnictwa morskiego. Jego dokonania doceniły obecne władze Uniwersytetu Morskiego. Właśnie otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.


Prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni przez trzy kadencje – od 1972 do 1981 roku. W tym czasie wiele zrobił dla uczelni. Zadbał m.in. o wysoki poziom i komfort kształcenia przyszłych oficerów. Teraz Uniwersytet Morski w Gdyni docenił jego dokonania. Senat uczelni przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Otrzymują go ci, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego. Prof. Dudę wyróżniono w ten sposób za „zasługi dla szkolnictwa morskiego w Polsce oraz dla rozwoju Uniwersytetu Morskiego”. To również wyraz uznania dla niego za propagowanie tradycji i zwyczajów morskich, szacunku dla historii oraz szerzenie kultury morskiej w naszym kraju.

Decyzję o przyznaniu prof. Danielowi Dudzie tego zaszczytnego tytułu Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ogłosił w styczniu. Jednak uroczystość jego nadania odbyła się w piątek, 19 marca. Za względu na obowiązujące obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa, wydarzenie miało formułę online. Odbyło się bez udziału gości. Uroczystość otworzyło wystąpienie prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintritta, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
– Gratulując Panu Profesorowi otrzymanego tytułu, widzę w nim należne ukoronowanie długiej i pięknej kariery. W dziejach uczelni, której poświęcił Pan wiele lat swojej działalności zawodowej, zapisał się Pan w sposób znaczący jako autor licznych prac naukowych oraz znakomity organizator. Niezwykle ważkie zasługi i liczne dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, które są Pana udziałem, upoważniają do stwierdzenia, że w historii i dorobku Uniwersytetu Morskiego zapewnił Pan sobie miejsce szczególne. Ponadto, dzięki zaangażowaniu i sumienności oraz umiejętnościom zdobytym także podczas wielu lat pracy na morzu, przyczynił się Pan wymiernie do rozwoju polskiego szkolnictwa morskiego zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Długa lista dokonań Pana Profesora świadczy dobitnie o słuszności podjętej przez uczelnię decyzji – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.