1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Projekty miejskie do BO po weryfikacji ogólnej

Wszystkie z 19 zgłoszonych projektów miejskich do Budżetu Obywatelskiego 2021 przeszły weryfikację ogólną. Teraz będą dopracowywane przez pomysłodawców oraz urzędników podczas specjalnych warsztatów online organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych.


W gdyńskim Budżecie Obywatelskim projekty miejskie pojawiły się w 2019 roku. Dzięki temu gdynianie – obok projektów dzielnicowych – wypracowują również pomysły wychodzące poza potrzeby mieszkańców jednej dzielnicy. Wśród zgłaszanych inicjatyw mogą być m.in. te dotyczące komunikacji i organizacji ruchu, przestrzeni publicznej, sportu i rekreacji, zdrowia i polityki społecznej, edukacji, zieleni i ochrony środowiska oraz kultury. Co więcej, w tym roku wyodrębniona została specjalna kategoria tematyczna projektów miejskich. To Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO), poświęcony inicjatywom prowadzącym do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą czy udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
Środki przeznaczone na realizację projektów miejskich w tym roku to ponad dwa miliony złotych (wartość jednego zgłaszanego projektu nie może przekroczyć miliona złotych), z czego milion złotych to środki na realizację projektów KBO.

W tej edycji zgłoszono łącznie 19 projektów miejskich, w tym 10 w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie przeszły już weryfikację ogólną, a teraz zostaną wstępnie zweryfikowane merytorycznie. Następnie odbędą się warsztaty online z udziałem autorów oraz urzędników, w trakcie których pomysły będą dopracowywane. Na warsztatach mogą one zostać jeszcze zmienione.

Informacje o terminach i formie warsztatów będą dostępne na stronie bo.gdynia.pl. Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 26 maja.