1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Resort odpowiada na apel Wojciecha Szczurka

Fragment ulicy Świętojańskiej, widoczne kamienice, samochody i piesi.

Prezydent Gdyni apelował do premiera o umożliwienie uproszczonych form pomocy gdyńskim przedsiębiorcom, fot. Paweł Kukla / archiwalne

25.03.2021 r.

Prezydent Gdyni otrzymał oficjalną odpowiedź na swój list adresowany do premiera, w którym 27 stycznia zabiegał o rozszerzenie form pomocy, jakich samorządy mogą udzielać lokalnym przedsiębiorcom. Propozycją zmian zaakcentowaną przez Wojciecha Szczurka zajmują się obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


„(…) Jako samorządy mamy znacznie gorsze możliwości wspierania biznesu, niż mieliśmy do końca grudnia 2020. Jak powszechnie wiadomo, sytuacja finansowa samorządów jest zła, a mimo to masowo i w całej Polsce podjęły one wysiłek udzielania wsparcia i chcą go kontynuować, widząc w tym najlepszą z inwestycji. Obecnie mogą to robić tylko w sposób niekomfortowy dla beneficjentów” - pisał 27 stycznia prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. To reakcja na zmiany prawne, które wraz z końcem 2020 roku pozbawiły samorządy uproszczonych procedur wsparcia lokalnych przedsiębiorców poszkodowanym przez pandemię COVID-19.

W swoim liście prezydent Gdyni podkreślał szczególnie świadczenie pomocy na podstawie art. 15zzze - 15zzzg tzw. „ustawy covidowej” - to możliwość odstąpienia przez samorządy dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, np. czynszów najmu lub dzierżawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. To jeden z filarów miejskiego programu wsparcia z 2020 roku, znanego jako „Gdyński Falochron”.

- Po znacząco niższej liczbie wpływających wniosków widzimy jasno, że utrudnienia, jakie spowodował brak notyfikacji, są dla przedsiębiorców poważnym ograniczeniem. A przecież wiemy, że tej pomocy bardzo potrzebują, może nawet bardziej niż w roku ubiegłym. Mam nadzieję, że bariera wkrótce zniknie i wrócimy do dobrych wzorców, z pożytkiem dla gdyńskiego biznesu, a tym samym i dla miasta - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Apel nie pozostał bez odzewu – prezydent Wojciech Szczurek otrzymał zwrotną informację z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z której wynika, iż resort wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi aktualnie prace nad przedłużeniem wskazanej formy wsparcia.

Z całą treścią listu otwartego do premiera można zapoznać się w tym artykule na Gdynia.pl.