1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Wycieczki dla Seniorów

Polski Związek Emerytów informuje, że zostały ustalone terminy wycieczek krajowych jedno- i kilkudniowych. Przyjmowane są już głoszenia.

Realizacja wycieczek zależy od złagodzenia rządowych restrykcji związanych z COVID-19.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 84 25, w poniedziałki oraz środy.