1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Absolwencie, zawalcz o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego i wygraj 10 000 zł.


Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowy laur przyznawany od 2002
roku przez prezydenta Gdyni. Trafia do najzdolniejszych absolwentów Politechniki
Gdańskiej, którzy napisali najlepsze prace dyplomowe na temat nowoczesnych technologii.
Nagroda upamiętnia przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki
Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Konkurs jest organizowany z myślą o wspieraniu młodych innowatorów. Odbywa
się już po raz 20. Do rywalizacji mogą przystąpić autorzy prac dyplomowych, które
zostały obronione w roku 2020, uzyskały ocenę bardzo dobrą i charakteryzują się
wysokim stopniem innowacyjności.
Nominacje do nagrody i wyróżnień ustala kapituła, w skład której wchodzą profesorowie
z wydziałów Politechniki Gdańskiej, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel
prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Na podstawie nominacji laury przyznaje ostatecznie prezydent Wojciech Szczurek.
Nagroda główna w konkursie wynosi 10 000 złotych. Oprócz tego prezydent może
przyznać trzy wyróżnienia – każde o wartości 3 000 złotych.
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 kwietnia. Powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej.
Harmonogram:
– do 30.04 – zgłoszenia,
4.05-31.05 – konsultacje dla autorów zgłoszonych prac,
 do 11.06 – prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie kapituły, na
którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień,
– do 21.06 – przedstawienie przez kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi
Miasta Gdyni.
– do 19.07 – decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
Szczegóły znajdują się na stronie: www.eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego.