1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Podziękowania

Osoby odpowiedzialne za bezpieczną organizację Bałtyckiej Drogi Krzyżowej ze Stegny do Gdyni w dniach 20-21 marca 2021 dr Jarosław Kłodziński, Janina Maria Wasylka i O. Mateusz składają wielkie podziękowania za pomoc w przygotowaniach dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej OPEC Gdynia, Willi Zosia z miejscowości Dziewięć Włók i Operatora Śluzy „Głowa Gdańska”. Fundacja Pozytywne Pomorze już teraz zaprasza na kolejną edycję w przyszłym roku.