1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Sprzątanie cmentarzy

Stowarzyszenie Nasze Orłowo zaprasza na wiosenną akcję porządkowania zabytkowych cmentarzy na terenie Gdyni.
Harmonogram:
10.04 - Kolibki,
17.04 - Góra Donas,
24.04 - Kolibki.
Prace będą się odbywać w godz. 12.00-18.00. Uczestnicy proszeni są o przynoszenie
prostych narzędzi ogrodniczych (np. grabi).
W czasie akcji będzie możliwość zrealizowania wolontariatu przez uczniów klas VIII. Stowarzyszenie wydaje zaświadczenia dla szkół.
Kontakt: kontakt@naszeorlowo.pl.