Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Centrum Nowoczesnego Seniora: projektant zaczyna pracę

Rozpoczynają się prace projektowe, których celem jest adaptacja zabytkowego budynku szkoły przy ul. 10 Lutego 26 na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora – miejsca, w którym gdynianki i gdynianie w wieku 60+ będą mogli realizować pasje, rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę, nawiązywać nowe znajomości. Podpisano umowę z wykonawcą. Projekt powstanie w ciągu 12 miesięcy.

– Mamy w Gdyni ponad 13 tysięcy aktywnych seniorek i seniorów. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Chcemy, by ta aktywność była jak największa i trwała jak najdłużej, by korzystało z niej coraz więcej osób, stąd ciągłe udoskonalanie i rozwijanie oferty CAS oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I takim właśnie krokiem jest decyzja o utworzeniu w sercu Gdyni, przy ul. 10 Lutego 26, Centrum Nowoczesnego Seniora. Tworzymy miejsce bez barier, dla gdyńskich seniorek i seniorów, dające możliwości aktywnego spędzania czasu, ale i spokojnej rekreacji, jakich dotąd w naszym mieście nie było i na jakie seniorzy czekają. Co więcej, przy CNS powstanie zielony teren rekreacyjny, z którego korzystać będziemy mogli wszyscy. Do dyspozycji mieszkańców pozostają także boiska. To wszystko sprawi, że w centrum Gdyni powstanie przestrzeń zupełnie wyjątkowa: zielona, otwarta, międzypokoleniowa, przyjazna dla użytkowników o różnym stopniu sprawności.
19 kwietnia wiceprezydent Michał Guć podpisał umowę z Andrzejem Andrzejewskim z gdyńskiej Pracowni Architektonicznej Andrzej Andrzejewski – wyłonionym w przetargu wykonawcą koncepcji i dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnej szkoły przy ul. 10 Lutego 26 na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora.
Zadanie, jakie staje przed projektantem, to zapewnienie dostępności dla osób w różnym wieku, o różnych potrzebach i różnym stopniu sprawności. Całość ma służyć spotkaniom, aktywnej rekreacji, realizacji pasji, poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności.
Ważnym elementem Centrum Nowoczesnego Seniora będzie zieleń, której projekt zostanie uzgodniony z Wydziałem Ogrodnika Miasta.
Wygodne wejście do Centrum Nowoczesnego Seniora miałoby zostać zaprojektowane od strony ul. Szkolnej; dojazd – jak do tej pory – możliwy będzie od ul. Starowiejskiej. Wyznaczonych zostanie kilka miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Do dyspozycji CNS oddana zostanie sala gimnastyczna.
W projekt zaangażowany będzie Miejski Konserwator Zabytków.
Koszt prac, w tym zapewnienie pełnej dostępności oraz wyposażenia budynku, jest szacowany na kwotę 10 mln zł.

ikona