Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Chcesz się liczyć? Policz się sam!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest on organizowany raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny, a za jego realizację odpowiadają również gminy. NSP 2021 potrwa do 30 września.


Obowiązek jego przeprowadzenia spoczywa na prezesie GUS i wynika z Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, obywatele muszą wziąć w nim udział. Co ważne, obowiązek realizacji spisów nakłada również na kraje członkowskie Unia Europejska.
Obowiązkową formą udziału w NSP jest samospis internetowy poprzez interaktywną aplikację, która na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła.
Dla osób, które mają problem z dostępem do internetu, przewidziano metody uzupełniające – spis telefoniczny lub bezpośredni - oba przeprowadza rachmistrz spisowy. Forma bezpośrednia będzie jednak uzależniona od unormowania się sytuacji pandemicznej.
Ważne, by na pytania udzielać szczerych odpowiedzi, zgodnie z prawdą i z samym sobą, tak aby obraz Polski 2021 był prawdziwy. Zebrane dane o warunkach mieszkaniowych, relacjach rodzinnych, narodowości i wyznaniu utrwalą ten obraz na kolejne 10 lat i wpłyną na kształt rozwoju i relacji społecznych.
Dzięki ich analizie będzie wiadomo np. ile pieniędzy przeznaczyć w poszczególnych gminach na szkolnictwo, a ile na domy pomocy społecznej, gdzie budować przedszkola, a gdzie szpitale. Jakie decyzje i plany rozwojowe podejmują na podstawie danych z NSP ministerstwa, instytucje i inne podmioty, możemy przeczytać na stronie: https://spis.gov.pl.
Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://spis.gov.pl.
Uruchomiono również infolinię spisową:
22 279 99 99.