UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Czekając na płazy

Kiedy na wiosnę znów robi się cieplej, a dzień się wydłuża, płazy zaczynają budzić się z zimowego snu, który spędzają w swoich kryjówkach – zagrzebane w ziemi lub w mule na dnie zbiorników wodnych. Zaraz po wybudzeniu gotowe są do rozmnażania. Te, które nie spędziły zimy na dnie stawów, będą starały się jak najszybciej do nich dotrzeć, by tam odbyć trwające kilka dni gody. To masowa migracja, której wiele żab i ropuch nie przeżyje, ginąc pod kołami samochodów i rowerów.

Płazy są najmniej liczną i najbardziej zagrożoną w Polsce grupą kręgowców. A jednocześnie niezmiernie ważną dla zachowania równowagi biologicznej. Dlatego wszystkie 18 występujących w Polsce gatunków płazów objętych jest ochroną.
Aby wędrówka płazów zakończyła się sukcesem, czyli narodzinami jak największej ilości kijanek, w bezpiecznym przekraczaniu ulic i ścieżek rowerowych pomagają im przyrodnicy i miłośnicy ekologii, w tym gdyński EkoPatrol.
Na Wiczlinie i Dąbrowie zostaną postawione tablice ostrzegawcze dla kierowców i rowerzystów. To tu płazy pojawiają się masowo. Tablice będą informować io konieczności zwolnienia lub zatrzymali się, gdyż na tych odcinkach dróg przechodzą żaby.
Jeżeli zauważysz, że w innych rejonach miasta płazy giną masowo na jezdni, możesz zgłosić to EkoPatrolowi - tel. 58 660 11 83, 661 600 571, mail: ekopatrol-sm@gdynia.pl. Inna opcja to wpisanie zaobserwowanego zjawiska do Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Drogowych ze Zwierzętami (www.zwierzetanadrodze.pl). Dzięki temu przyrodnicy dowiedzą się, gdzie znajdują się miejsca o zwiększonej śmiertelności. Wreszcie można też zgłosić obserwację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(www.gdansk.rdos.gov.pl).