1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Kwatera Pamięci na Oksywiu – szansa na finał inwestycji

Gdynia została zakwalifikowana do dofinansowania na drugi etap rozbudowy Kwatery Pamięci na Oksywiu. W ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina ma szansę otrzymać środki w wysokości 600 tysięcy złotych.

Budowa placu reprezentacyjno-apelowego wraz z elementami rzeźbiarskiego krzyża będzie drugim etapem i zwieńczeniem inwestycji - Kwatera Pamięci na cmentarzu MW na Oksywiu w Gdyni. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku, od budowy grobowca trzech oficerów Marynarki Wojennej RP, kolejnym etapem realizowanym w 2018 r. była budowa grobowca admirała Józefa Unruga oraz kwatery jego 18 podkomendnych.– Budowa Kwatery Pamięci miała na celu upamiętnienie zarówno bohaterów obrony Wybrzeża jak i szczególnie bolesnego męczeństwa zadanego przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa polskiego - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Na terenie Kwatery Pamięci odbyły się uroczystości rangi państwowej związane z pochówkami admirała Unruga wraz z małżonką, jego towarzyszy broni i trzech komandorów. Jako samorząd pragniemy szczególnie trwale zachować świadomości o bohaterach, patriotycznej postawie, a także w sposób szczególny zadbać o ich miejsca pamięci – podkreśla prezydent.
W ramach pierwszego etapu inwestycji, wykonane zostały miejsca ostatniego spoczynku oraz zagospodarowano przestrzeń wokół kwatery. Kolejny etap polegał będzie na wykonaniu elementów rzeźbiarskich krzyża, na który złoży się wykonanie modelu gipsowego, rzeźby ze stali cortenowskiej wraz z dostawą i montażem. Drugim elementem będzie budowa placu reprezentacyjno-apelowego, która obejmie m.in. roboty drogowe, budowę oświetlenia, fundamentów i konstrukcji krzyża oraz zagospodarowanie zieleni.
Zgodnie z projektem, wysoki na 16 metrów krzyż zamknie kompozycję przestrzenną, a w jego dolnej części zostaną zamontowane elementy rzeźbiarskie. Wykonany ze stali kortenowskiej nawiązywać będzie formą i fakturą do zamontowanych wcześniej rzeźb. Natomiast plac reprezentacyjno-apelowy dopełni kompozycję przestrzenną miejsca i będzie odpowiednią przestrzenią na organizację uroczystości państwowych i wojskowych ze stosownym ceremoniałem.

ikona