UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Międzynarodowa szkoła podstawowa na Grabówku

Gdynia to miasto, w którym dobrze się żyje i rozwija biznes. Doceniają to szczególnie międzynarodowe firmy, które nasze miasto wybrało jako swój oddział w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom samych gdynian, jak i takich pracodawców, samorząd gdyński poszerza ofertę edukacyjną.

W tej sprawie miasto podpisało list intencyjny z Bloom Education, która stworzy Gdynia International School na poziomie podstawowym. Nowe międzynarodowe miejsce dla dzieci z wykładowym językiem angielskim zlokalizowane będzie przy ul. Kapitańskiej 37.
Przypomnijmy, że Gdynia jest jednym z dwóch miast w Polsce, które z sukcesem wprowadziło maturę międzynarodową i kształci w języku angielskim na najwyższym z możliwych poziomie. Teraz czas na rozwój międzynarodowego szkolnictwa podstawowego.
– Chcemy w Gdyni poszerzyć ofertę edukacyjną w zakresie szkoły podstawowej z wykładowym językiem angielskim. To z jednej strony ukłon względem tych wszystkich osób, które przyjechały do nas z różnych stron świata, wybierając Gdynię na miejsce do życia, a z drugiej – otwarcie nowych możliwości dla najmłodszych mieszkańców, by w środowisku międzynarodowym rozwijały swoją wiedzę i kompetencje. Dlatego podpisaliśmy w tej sprawie list intencyjny – mówi Bartosz Bartoszewicz.
Gdynia International School od 2013 r. z powodzeniem prowadzi anglojęzyczne przedszkole, do którego chodzą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i młodzi obywatele świata m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Indii, Chin, Irlandii, Węgier, czy Niemiec. Zajęcia cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców, którzy doceniają wysoki poziom edukacji w placówce. Jednak przedszkole mieści się w budynku, który nie daje możliwości poszerzenia działalności edukacyjnej o nową szkołę podstawową.
Zmiany lokalizacyjne gdyńskich szkół są za każdym razem dokładnie analizowane, a podjęte decyzje służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu dzieci i młodzieży. Tak było i tym razem. Anglojęzyczne przedszkole pozostanie w dotychczasowym miejscu, a Gdynia International School doskonale wypełni przestrzeń w budynku przy ul. Kapitańskiej.
Anglojęzyczna szkoła podstawowa będzie realizowała zadania oświatowe w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także o brytyjski program nauczania. Językiem wykładowym będzie angielski, ale część przedmiotów, jak np. historia Polski, będzie prowadzona w języku polskim.