Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Nowy etap gdyńskiej dostępności

O potrzeby osób z niepełnosprawnościami i wdrażanie rozwiązań, które poprawiają dostępność w mieście, będą teraz dbać pracownicy Wydziału Dostępności. Nowa komórka gdyńskiego magistratu kontynuuje zadania dotychczasowego Biura Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością. Jej pracą pokieruje Agnieszka Wawrzyniak.


Gdynia to miasto dostępne. Od lat zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nie boi się sięgać po rozwiązania, które otwierają niedostępne wcześniej miejsca dla wszystkich. To społeczna misja, która nigdy się nie kończy.
Zadania związane z dostępnością, które wcześniej w mieście koordynowało Biuro Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnościami, teraz przejął Wydział Dostępności. W nowej komórce będą działać dwa podległe jej referaty: Referat ds. Osób z Niepełnosprawnością i Referat ds. Wdrażania Dostępności. Naczelnikiem wydziału została Agnieszka Wawrzyniak, kierownikiem Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością – Magdalena Biegańska, a kierownikiem Referatu ds. Wdrażania Dostępności – Aleksandra Szwaba.
Wydział Dostępności wspiera politykę społeczną prowadzoną przez pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Beatę Wachowiak-Zwarę oraz zapewni eksperckie usługi doradcze w zakresie projektowania uniwersalnego.