1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Przed XXIX Sesją Rady Miasta Gdyni

28 kwietnia o godz. 12.00 rozpocznie sie XXIX sesja Rady Miasta Gdyni. Tym razem również radni będą obradować zdalnie.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok;
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021-2034;
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni;
– przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”;
– wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021;
– desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego;
– odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sędziowskiej w Gdyni;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Ignacego Krasickiego w Gdyni;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Św. Mikołaja 43C;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3;
– wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul. Płk. Dąbka 28-30;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej (ul. Stefana Batorego, ul. Władysława IV);
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej o pow. 80 m²;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej;
– zmiany przedstawiciela Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” .
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip.

ikona