Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Zapisy do żłobków

Dzieci zaczną uczęszczać do żłobków od września. Jednak placówkę należy wybrać już teraz. Rozpoczęła się rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. Potrwa do 11 maja. Aplikacje można składać za pośrednictwem strony internetowej www.gdynia-zlobki.nullo.pl.


Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają bądź są zameldowani na terenie Gminy Miasta Gdyni. Rekrutacja dotyczy dzieci w wieku od 1 do 3 lat (z wyjątkiem siedziby żłobka Niezapominajka, gdzie przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia), a gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4. roku życia. System odrzuci wniosek, jeśli dziecko 1 września 2021 r. nie będzie miało ukończonego 1. rż. (lub 20. tygodnia życia – dotyczy wyłącznie siedziby żłobka Niezapominajka).
Ważne daty w procesie rekrutacji:
– 17 kwietnia-11 maja – złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka;
– 15 maja – ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych;
– do 28 maja – uzupełnienie dokumentów;
– 15 czerwca – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka.
– do 24 czerwca – podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi.