Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Zgłoś swój Pomysł na Miasto

Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami, zgłoś inicjatywę do Pomysłu na Miasto UrbanLab Gdynia. To forma rozwijania nowatorskich pomysłów gdynian. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania.

Ta edycja poświęcona jest adaptacji do życia w i po pandemii. Obecna sytuacja stawia nas przed wyzwaniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać koncepcje skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.
Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) dostępne na stronie www.urbanlab.gdynia.pl lub www.lis.gdynia.pl. Należy je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia). Można też przesłać podpisany skan na adres: urbanlab@lis.gdynia.pl. W tytule wiadomości trzeba wpisać hasło: „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia.
Zapisy trwają do 6 maja. Trzy wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem.