1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Już wkrótce remont łącznicy zjazdowej na ul. J. Wiśniewskiego

Od połowy lutego łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego jest zawężona. Drogowcy zastrzegli, że ta zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywać do czasu rozpoczęcia remontu. Do wykonania tego zadania zgłosiły się dwie firmy.

Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu łącznicy. Dokumentacja projektowa dla tego zadania jest już gotowa. Wskazuje ona precyzyjnie zakres koniecznych do wykonania robót, a nawet zawiera uwagi dotyczące tymczasowej organizacji ruchu, która będzie tam wprowadzona na czas prac.
– Otrzymaliśmy dwie oferty, które opiewają na kwoty o wiele niższe niż zakładany przez nas budżet. To świetna informacja i dobry prognostyk na sprawne podpisanie umowy. Ta łącznica stanowi niezwykle ważny element ciągu transportowo-komunikacyjnego – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
- Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. zaproponowała kwotę 1 718 237,97 zł brutto,
- Firma Strabag Sp. z o.o. zaoferowała wykonanie prac za kwotę 1 572 750,32 zł brutto.
Środki finansowe przeznaczone na zamówienie: 2 347 433,77 zł brutto.
Planowany remont zakłada m.in.:
- wymianę dylatacji,
- naprawę korpusu przyczółka wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym jego łożysk,
- naprawę filarów oraz dźwigarów,
- naprawę odwodnienia,
- całkowitą wymianę nawierzchni bitumicznej na łącznicy wraz z wymianą izolacji,
- całkowitą wymianę nawierzchni epoksydowych na kapach chodników.
Estakada główna składa się ze 104 przęseł oraz dodatkowych przęseł wjazdowych i zjazdowych. Konstrukcja remontowanej łącznicy składa się z 6 przęseł. Długość remontowanej łącznicy wynosi 115,5m, a jej szerokość całkowita wynosi 9,60m. Łącznie 850 m2 powierzchni obiektu zyska nową warstwę bitumiczną.

ikona