1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Konsultacje społeczne w dzielnicy Mały Kack

Mieszkańcy dzielnicy Mały Kack mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Łowickiej, na odcinku pomiędzy ulicami: Sieradzką i Małopolską. Konsultacje odbywać się będą zdalnie w dniach od 17 maja do 24 maja 2021 r.


Ze względu na trwający stan epidemiczny obowiązuje odpowiednia forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 17 maja 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Małego Kacka. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Rada Dzielnicy Mały Kack oraz strony:
www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.malykack@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
Artykuł wraz z wariantami zmian w organizacji ruchu będzie dostępny od 30.04.2021 r., na stronie BIP i na stronie:
www.gdynia.pl/dzielnice.

ikona