Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Kto wybuduje schody na Pogórzu?

Gdynia szuka wykonawców zadania pn. „Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. ppłk. Ignacego Szpunara na Pogórzu”. Termin składania ofert upływa 11 maja o godz. 10.00.

– Konieczność wykonania tej inwestycji została dostrzeżona już w poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Pogórze, a obecni radni zdecydowali się na zwiększenie dofinansowania na to zadanie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Dokumentacja projektowa schodów na Pogórzu jest już gotowa. Uregulowano też własność gruntu, teraz mamy nadzieję na wejście w fazę budowlaną – podkreśla wiceprezydent.
W ramach inwestycji powstanie 150-metrowe schody wraz z pochylnią dla wózków i balustradą, które połączą ul. Platynową z ul. ppłk. I. Szpunara. Po prawej stronie będą nakładki na poręcze z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Wzdłuż schodów pojawią się ławki i przysiadaki, a na ich początku i końcu - kosze na odpady. Nawierzchnia chodnika powstanie z brukowej kostki betonowej, z odcinkami z kostki granitowej oraz z płyt integracyjnych, zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni. Schody zyskają także nowoczesne oświetlenie, zostaną odwodnione i „wpięte” do kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji przewidziane zostało także profilowanie skarp w rejonie ciągu komunikacyjnego, na dowiązaniu do istniejącego terenu, ponadto zieleń będzie uporządkowana i pojawią się nowe nasadzenia - brzozy brodawkowate, wierzby purpurowe oraz trawniki.
Podczas oceny ofert pod uwagę będą brane: ceny oferty brutto - 60%, okres wykonania - 20% okres udzielonej gwarancji - 15% oraz ryzyka poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 5 %. Rekomendowany czas zakończenia robót wraz z terminem zgłoszenie gotowości do odbioru wynosi 25 tygodni od dnia podpisania umowy, nie może być jednak dłuższy niż 40 tygodni.
Szczegóły zamówienia na platformie zakupowej UM:
www.portal.smartpzp.pl/umgdynia.

ikona