1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Muzeum Emigracji edukuje online

Muzeum Emigracji zaprasza na wirtualne spotkania z edukatorami. Z zajęć można korzystać zarówno podczas lekcji online, jak i podczas zajęć w sali szkolnej z wykorzystaniem jednego ekranu komputera dla całej klasy. Wirtualne spotkania moogą być dostosowane do konkretnych potrzeb odbiorców. E-lekcje organizowane są od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00.


W celu rezerwacji terminu zajęć online należy doręczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wg wzoru dostępnego na stronie:
www.polska1.pl/edukacja-dla-szkol-i-przedszkoli/edukacja-online.
Formularz zgłoszeniowy może być złożony w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, której skan lub szczegółowe zdjęcie doręczane jest na adres e-mail: warsztaty@muzeumemigracji.pl nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Informacje te pomogą edukatorom zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.
Cennik: 75 zł/45 min.
Szczegóły i regulamin: www.polska1.pl.

ikona