1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Wsparcie psychologiczne

Klub 123 zaprasza mieszkańców Gdyni, doświadczających kryzysów psychicznych, do wspólnego spędzania czasu w klubie samopomocy.


W ofercie znajdują się również warsztaty z rysunku, kaligrafii oraz redakcyjno-literacki i zajęcia psychoedukacyjne.
Co tydzień odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a dla entuzjastów filozofii – Cafe Sokrates, czyli filozoficzne dysputy i luźne rozmowy przy filiżance kawy.
Więcej informacji na facebooku Klubu 123.
Kontakt: Klub 1,2,3, ul. Warszawska 42, tel. 797 993 618.
***
Radar Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udziela informacji mieszkańcom Gdyni i okolic o formach pomocy i placówkach wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego.
Po wcześniejszym ustaleniu terminu można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych.
Dyżur telefoniczny 735 199 620, w dni robocze w godz. 15.00-17.00.

ikona