1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Dodatkowe 5 mln złotych na remonty placówek oświatowych

Jak co roku gdyński samorząd planuje remonty placówek oświatowych i na ten cel przeznaczy kolejne 5 mln złotych. Dzięki temu w 15 przedszkolach, 27 szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, 4 liceach i 4 szkołach zawodowych do końca 2021 roku zostaną przeprowadzone prace remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne.

– Chcąc zapewnić w Gdyni edukację na najwyższym poziomie, trzeba stworzyć uczniom jak najlepsze warunki i pełny komfort kształcenia. W trosce o ich komfort nieustannie podwyższamy jakość, remontujemy i odnawiamy placówki – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Mimo stale zmniejszającego się udziału budżetu państwa w finansowaniu gdyńskiej edukacji, nie przestajemy inwestować w infrastrukturę szkół i przedszkoli. Wręcz przeciwnie – przeznaczamy na ten cel jeszcze więcej środków i remontujemy na jeszcze większą skalę. W tym roku wartość prac remontowych, naprawczych, instalacyjnych i inwestycyjnych wyniesie ponad 18 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż rok temu.
Remontujemy na szeroką skalę
Co roku w gdyńskich przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i zawodowych realizowane są prace remontowe i inwestycyjne w różnym zakresie.
Co ważne, podobnie jak w 2020 roku, tak i teraz epidemia koronawirusa nie przeszkodzi w przeprowadzeniu prac. W ich ramach wykonane zostaną:
– remont posadzek w SP nr 35, 39, 44, Zespole Wczesnej Edukacji nr 1, Przedszkolu nr 5, 7, 42, 44 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (345 000 zł);
– remont posadzek wraz z remontem wejścia do budynku w SP nr 8 (30 000 zł);
– remont pomieszczenia w SP nr 29, 48, Przedszkolu nr 14, 29 oraz Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (260 000 zł);
– remont sanitariatów w SP nr 12, 18, 23, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 3, 4, Przedszkolu nr 15, 26, 46 oraz VI Liceum Ogólnokształcącym (640 000 zł);
– izolacja ścian fundamentowych w SP nr 40 oraz Przedszkolu nr 23 i 28 (145 000 zł);
– wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 33 (150 000 zł);
– wymiana lamp oświetleniowych w SP nr 28 i Przedszkolu nr 18 (45 000 zł).
Oprócz tego za łącznie ponad 2,3 mln zł modernizację przejdą sale gimnastyczne wraz z zapleczem w SP nr 10, 11, 31 i 34, a także sale gimnastyczne w SP nr 17, 21 i Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1. W Przedszkolu nr 27, 35 i 36 będą przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, które będą kosztować około 1,3 mln zł. W planach jest również budowa boiska wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym oraz kontynuacja rozbudowy i przebudowy placówki.
Modernizacja energetyczna
Co ważne, w Gdyni od kilku lat, w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską, prowadzona jest kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek oświatowych. Polega ona m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych oraz stropodachów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zamontowaniu oświetlenia LED wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz wymianie/wykonaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W tym roku termomodernizację przejdą Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 5 i II Liceum Ogólnokształcące. To jednak nie wszystko. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.
Co jeszcze w 2021?
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16. W jej ramach powstaje m.in. nowa sala gimnastyczna, filia biblioteki, siedziba rady dzielnicy i Centrum Sąsiedzkie Przystań Chabrowa 43. Ruszyły także procedury dotyczące rozbudowy kolejnych gdyńskich podstawówek – SP nr 48 i SP nr 37. W ramach inwestycji za około 34 mln zł w tych budynkach powstaną nowe skrzydła. Znajdą się tam m.in. dodatkowe sale dydaktyczne, szatnie i pokoje nauczycielskie. Wszystkie te działania uzupełnia jeszcze jedna – planowana budowa nowej szkoły na Wiczlinie.