1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Gdynia upamiętniła powstanie Wolnych Związków Zawodowych

43 lata temu powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Uroczystości związane z rocznicą ich utworzenia odbyły się m.in. w Gdyni. Otwarto wystawę plenerową na skwerze Kościuszki, a na ścianie budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 odsłonięto tablicę upamiętniającą Władysława Buszkiewicza. W obchodach udział wzięli: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dr Jarosław Szarek – prezes IPN oraz współpracownik Wolnych Związków Zawodowych – Andrzej Kołodziej.


Tego dnia na skwerze Kościuszki odbył się wernisaż wystawy plenerowej „W walce o lepszą przyszłość. Wolne Związki Zawodowe 1978-1980”.
Ekspozycja została przygotowana przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej i prezentuje historię utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, a także sylwetki jej twórców, działaczy i współpracowników. Można ją oglądać do 14 maja.
Następnie uroczystości przeniosły się przed pomnik księdza Hilarego Jastaka, gdzie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów. Zwieńczeniem gdyńskiej części obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Władysława Buszkiewicza ps. „Głóg” na ścianie budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 13.
Władysław Buszkiewicz urodził się 19 kwietnia 1911 roku na Lubelszczyźnie. Po wojnie przyjechał na Wybrzeże. Na początku lat 60. został zatrudniony w Zarządzie Portu w Gdyni. Należał do Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Gdyni.
Pod koniec lat 70. Władysław Buszkiewicz zaangażował się w działalność nowej, rodzącej się opozycji antykomunistycznej. Był współpracownikiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.
Angażował się w zbieranie środków finansowych przeznaczonych na cele organizacyjne opozycji. Udostępniał swoje mieszkanie w Gdyni na spotkania, w których uczestniczyli działacze opozycji.
Zmarł 7 stycznia 1982 roku w Gdańsku.