1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Jak zmienią się stawki za zajęcie pasa drogowego

Mamy ważne informacje dla gastronomików, firm budowlanych, właścicieli ogródków oraz mieszkańców prowadzących remonty. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę, która zmienia wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego w poszczególnych kategoriach branżowych oraz uszczegóławia kwestie związane m.in. z wyrzucaniem gruzu.


W ramach uchwały zostanie wprowadzonych łącznie kilkadziesiąt zmian, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy posiadają ogródek, czy planują remont swojej posesji.
– Niektóre zmiany w uchwale precyzują nazewnictwo, inne dotyczą wysokości opłat. Uporządkowane zostały też kwestie związane chociażby z estetyką wiat śmietnikowych i problemem zalegających worków z odpadami. Uchwała zawiera także bardzo istotne kwestie dla branży gastronomicznej, które przedstawiliśmy w naszym gdyńskim falochronie. Zgodnie z wcześniejszą decyzją prezydenta Wojciecha Szczurka zdecydowaliśmy się utrzymać preferencyjną stawkę dzienną na ogródki gastronomiczne – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Preferencyjne stawki dla branży gastronomicznej i usługowo-handlowej
Przypomnijmy, że przed pandemią stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne wynosiły:
– dla dróg krajowych i wojewódzkich: 0,60 zł/m2/dzień,
– dla dróg powiatowych i gminnych: 1,20 zł/m2/dzień.
Uchwała wprowadza jedną stawkę dzienną za zajęcie pasa drogowego na ogródek gastronomiczny dla wszystkich kategorii dróg. Wynosi ona 1 gr za metr kwadratowy.
Kolejna zmiana w uchwale zainteresuje właścicieli lokali handlowych, usługowych, handlowo-usługowych czy wystawowych, którzy zdecydują się na wystawianie stoisk sprzedażowych lub ekspozycyjnych poza terenem swoich lokali. Znajduje się tam zapis, który obniża wysokość opłaty za tego typu stoiska do 3 zł za metr kwadratowy za dzień. Dotychczas opłata ta wynosiła 6 zł za 1 metr kwadratowy za dzień. To kolejna ważna ulga dla przedsiębiorców, którzy w czasie pandemii szukają szansy na jak najszersze „wyjście” ze swoją ofertą poza obręb lokalu.
Kontenery, worki na gruz i inne odpady
W uchwale znajduje się również zapis dotyczący opłaty za postawienie w pasie drogowym kontenerów i worków na gruz. Niestety w rzeczywistości są w nich składowane inne materiały niż zadeklarowane. Dlatego zapis ten został rozszerzony m.in. o takie odpady, jak ziemia czy inne nieczystości. Stawka dzienna za metr kwadratowy wyniesie 5 zł dla wszystkich kategorii dróg. Jeśli jednak odpady będą gromadzone poza kontenerami, workami lub przeznaczonymi do tego pojemnikami, to cena wzrasta do 10 zł za metr kwadratowy.
Wiaty śmietnikowe
Mając na względzie właściwe gospodarowanie zasobami Gminy Miasta Gdyni, dostosowano wysokość stawek do opłat za dzierżawę terenu poza pasem drogowym.
Jeżeli nie ma możliwości umieszczenia pojemników na odpady poza pasem drogowym, to stawka opłaty dziennej wyniesie 4 gr za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego każdej drogi publicznej. Jeśli jednak taka przestrzeń jest dostępna, to stawka wyniesie 2 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich i 1 zł dla dróg powiatowych i gminnych.
Ogródki przydomowe
Uchwała precyzuje także wysokość opłat za przydomowe ogródki. Podzielono je na: zagospodarowane - z ogrodzeniem oraz niezagospodarowane - bez ogrodzenia. Wysokość stawki dziennej za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego na wyłączność dla ogródka zagospodarowanego z ogrodzeniem wyniesie 3 gr, a za ogródek niezagospodarowany bez ogrodzenia – 1 gr.
Urządzenia wolnostojące
Zmieniono też zapis o urządzeniach wolnostojących. Stawka dzienna za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego na wyłączność na urządzenia służące do sprzedaży, dystrybucji lub ekspozycji produktów lub usług, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty oraz urządzenia chłodnicze wyniesie 10 zł.
Obiekty budowlane, w tym handlowe, usługowe, handlowo–usługowe, obudowy śmietników z miejscem gromadzenia odpadów, ogrodzenia - wraz z ich nadziemnymi elementami.
Wzrośnie również wysokość stawek dziennych za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Oznacza to, że opłata za zajęcia pasa drogowego przez obiekty budowlane, w tym handlowe, usługowe, handlowo–usługowe, obudowy śmietników z miejscem gromadzenia odpadów, ogrodzenia - wraz z ich nadziemnymi elementami na drogach krajowych i wojewódzkich wzrośnie do 2 zł, a na drogach powiatowych i gminnych do 1 zł.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wszystkie wnioski o zajęcie pasa drogowego można pobrać na bip.um.gdynia.pl: Biuletyn Informacji Publicznej/Sprawy do załatwienie/Wydawanie zewoleń na zajęcie pasa drogowego.