1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Budowa ul. Metalowej i T. Rogali na Pogórzu

Miasto szuka wykonawcy, który wybuduje ulice Metalową i Rogali w Gdyni. Inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury i dowiązanie jej do istniejącego układu drogowego na Pogórzu, a także budowę kanalizacji deszczowej na tym obszarze.

W ramach inwestycji powstaną jezdnie na ulicach Metalowej i T. Rogali.
Inwestycja realizowana jest wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej UM, w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2021 r., do godz. 10.00.