1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Podziękowania

Organizatorzy Sportowych Potyczek Przedszkolaka: Fundacja Pozytywne Pomorze i dr Jarosław Kłodziński składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji Dnia Dziecka na sportowo. Darczyńcami byli: OPEC Gdynia, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, C. Hartwig, Klub Bokserski „Bombardier”, Muzeum Marynarki Wojennej, Vemat – automaty vendingowe.